1 เมษายน 2562 พะเยาวิกฤตหนัก ไฟป่าลุกลามขยายวงกว้าง ฝุ่นพิษ 2.5 พุ่งเกิน 200

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1534223

สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบว่าอยู่ภาวะวิกฤต ส่งผลให้ค่าหมอกควันยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในพื้นที่มีไฟป่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ กรมทหารราบที่ 17 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต้องช่วยกันนำรถน้ำเข้าทำการดับไฟที่บริเวณริมค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช หมู่ที่ 9 หลังเกิดไฟป่าลุกไหม้อย่างรุนแรงในช่วงเย็นที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังคงพบว่าในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกลือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้เกิดไฟป่าลุกไหม้บริเวณสันเขาจนสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน และกินบริเวณกว้าง โดยล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 222 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขณะที่ค่า PM 10 อยู่ที่ 221 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI อยู่ที่ 332 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ สถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้น ยังมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าทางจังหวัดจะมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ตาม.